Pompy śrubowe

Pompy śrubowe PSRM

Opis techniczny

Pompa jednośrubowa należy do grupy pomp wyporowych obrotowych o zdolności samozasysania cieczy pompowanej. Głównymi elementami roboczymi są:

  • stalowy rotor /A/ wykonany w kształcie jednozwojnej śruby o przekroju kołowym i dużym skoku,
  • stator /B/ wykonany z elastomeru /guma/ posiadający gwint dwuzwojowy o przekroju otworu podłużnego i z podwójnym skokiem rotora.

W czasie pracy pompy rotor wykonuje w statorze ruch obrotowo-krążący, powodując przetłaczanie cieczy, możliwe dzięki temu, że w każdej fazie ruchu obrotowego obszar ssania oddzielony jest od obszaru tłoczenia tzw. linią uszczelniającą. Pompa może ssać niezawodnie także ciecze o znacznej lepkości również z zawartością ciał stałych o zaokrąglonych kształtach /o max. wymiarze zależnym od wielkości pompy/ bez urządzeń pomocniczych. Pompy transportują ciecz w sposób ciągły. Pompowane ciecze nie są poddawane działaniu sil pulsacyjnych i odśrodkowych. Nawet najbardziej wrażliwe produkty pompowane są delikatnie.

Zobacz więcej