Armatura

Kurki kulowe

Kurki kulowe w zależności od wykonania
konstrukcyjno-meczanicznego przeznaczone są do pracy
na instalacjach powietrza, wody przemysłowej i spożywczej,
pary wodnej, produktów ropopochodnych, palnych,
cieczy agresywnych chemicznie itp.

Sprawdź

Zawory

Produkujemy głównie zawory do cieczy agresywnych chemicznie.
Są to zawory membranowe, przeponowe i zwrotne.

Sprawdź

Zasuwy

Zasuwa typu 126 składa się z żeliwnego korpusu i nasady
skręconych ze sobą za pomocą śrub.

Sprawdź

Którą pompę wybrać