Kontakt

TOFAMA S.A.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 65
87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie Polska
tel. 0-56/ 619 52 01
fax 0-56/ 619 52 72

NIP 879-017-09-00, REGON 870305792
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze KRS: 0000058346

Kapitał zakładowy 1.930.826,67 zł
Kapitał wpłacony 1.930.826,67 zł

KONTAKT TELEFONICZNY

POMPY WIROWE
+48 56 619 53 98
*
+48 56 619 53 90
*
+48 56 619 53 40
POMPY ŚRUBOWE
+48 56 619 54 18
CZĘŚCI DO POMP
+48 56 619 53 84
ARMATURA
+48 56 619 53 88
APARATURA
+48 56 619 53 91
USŁUGI
+48 56 619 53 09
SEKRETARIAT
+48 56 619 52 01
EXPORT
+48 56 619 53 81
KSIĘGOWOŚĆ
+48 56 619 52 80
KADRY
+48 56 619 52 15
FINANSE
+48 56 619 53 01

Masz pytania?