Pompy wirowe pionowe KFN, KFN-Ex

Pompy wirowe pionowe z płaszczem grzewczym KFN, KFN-Ex

Zastosowanie

Pompy typu KFN są to pompy wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe z płaszczem grzewczym, o pionowej osi walu z wirnikiem zamkniętym. Przeznaczone są do pompowania cieczy o wyższej temperaturze przepływu (medium zastygające w temperaturze wyższej od normalnej), przy której można je przetłaczać pompami wirowymi (np. parafina, siarka).
Pompy typu KFN są zgodne z wymogami Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE.
Pompy typu KFN-Ex mają zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin powietrza i gazów, par lub mgieł zaliczanych do strefy 2 i spełniają wymagania dla urządzeń grupy li kategorii 3 zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE.

Dane techniczne

Parametry i wymiary zgodne z załączonymi wykresami zbiorczymi i tabelami. Maksymalna temperatura pompowanego medium: 170°C
Maksymalne parametry pary grzewczej: p = 0,8MPa; t = 170°C

Zobacz więcej