Pompy śrubowe

Pompy śrubowe PSR – ogólnoprzemysłowe

Opis techniczny

Urządzeniami charakteryzującymi się zdolnością zasysania cieczy są pompy śrubowe. Głównymi elementami roboczymi tych konstrukcji są:

  • stalowy rotor/A/ wykonany w kształcie jednozwojnej śruby o przekroju kołowym i dużym skoku,
  • stator /B/ wykonany z elastomeru /guma/ posiadający gwint dwuzwojowy o przekroju otworu podłużnego i z podwójnym skokiem rotora.

W czasie pracy urządzenia rotor wykonuje w statorze ruch obrotowo-krążący, powodując przetłaczanie cieczy, możliwe dzięki temu, że w każdej fazie ruchu obrotowego obszar ssania oddzielony jest od obszaru tłoczenia tzw. linią uszczelniającą. Pompa śrubowa może ssać niezawodnie także ciecze o znacznej lepkości również z zawartością ciał stałych o zaokrąglonych kształtach /o max. wymiarze zależnym od wielkości poszczególnych elementów/ bez urządzeń pomocniczych. Nasze maszyny transportują ciecz w sposób ciągły. Pompowane ciecze nie są poddawane działaniu sił pulsacyjnych i odśrodkowych. Nawet najbardziej wrażliwe substancje zasysane są delikatnie.

Zobacz więcej