Pompy wirowe poziome KGN & KGN-Ex

Pompy wirowe pionowe KGN & KGN-Ex

Zastosowanie

Pompy typu KGN są to pompy wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, o pionowej osi wału z wirnikiem zamkniętym. Przeznaczone są do pompowania cieczy chemicznie agresywnych, czystych i lekko zanieczyszczonych ciałami stałymi.

Pompy Typu KGN-Ex mają zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem od mieszanin powietrza i gazów, par lub mgieł zaliczanych do strefy 2 i spełniają wymagania dla urządzeń grupy II kategorii 3 zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura cieczy pompowanej: 300°C.

Zobacz więcej