Pompy wirowe pionowe KKB

Pompy wirowe pionowe 125 KKB 75-S

Zastosowanie

Do pompowania cieczy agresywnych chemicznie, czystych i zanieczyszczonych ciałami stałymi o wielkości nieprzekraczającej 1mm.

Opis techniczny

Wał pompy jest ułożyskowany w dwóch łożyskach kulkowych umieszczonych w korpusie łożyskowym nad płytą.

Dane techniczne

Parametry i wymiary zgodne z załączonymi rysunkami i tabelami.

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy 100°C.

Zobacz więcej