Pompa wirowa

 

Jak zbudowane są pompy wirowe

Pompy wirowe są często użytkowane w wielu gałęziach przemysłu. Wyróżnia je wysoka skuteczność, mała awaryjność oraz niskie koszty eksploatacji. Aby dowiedzieć się, jaki sekret stoi za sukcesem pomp wirowych, warto poznać ich budowę oraz zasadę działania.

Czym jest pompa wirowa

Głównym zadaniem pompy wirowej jest transport cieczy. Jej praca polega na wytwarzaniu różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy). Służy do tego układ hydrauliczny pompy, czyli korpus, w którym pracuje wirnik.

Urządzenie należy do grupy maszyn wirnikowych.

Pompy wirowe można rozróżniać ze względu na:

  • położenie osi wirnika: poziome i pionowe
  • budowę wirnika: zamkniętą lub otwartą

Kombinacji pod względem powyższych cech może być wiele i każda z nich znajdzie swoje zastosowanie w różnych obszarach przemysłu.

Położenie osi wirnika – podział

Poziome

Pompa wirowa wraz z napędzającym ją silnikiem zamontowane są na płycie fundamentowej oraz połączone sprzęgłem (dobrym przykładem takiego rozwiązania jest pompa wirowa pozioma KAN).

Istnieją także modele, w których nie występuję sprzęgło. Wtedy mamy do czynienia z pompą typu monoblokowego.

Pionowe

Pompy pionowe wirowe są zabudowane na płycie fundamentowej, przytwierdzonej do króćca zbiornika lub studni. Powyżej płyty zamocowane jest łożyskowanie górne wału pompy, sprzęgło oraz silniki. Poniżej płyty, już w roboczym zbiorniku, znajduje się wał pompy pracujący w obudowie, napędzający wirnik zamontowany w korpusie (dobrym przykładem takiego rozwiązania jest pompa wirowa pozioma KGN).

Długość

pompa zwana długością zanurzeniową jest dostosowana indywidualnie do głębokości zbiornika.

Budowa wirnika – podział

Wirnik zamknięty

Wirnik składa się z zakrzywionych łopatek ograniczonych dwiema płaszczyznami, zwanymi tarczą przednia i tylną. Wirnik zamknięty służy do pompowania cieczy czystych. Dobrym przykładem jest pompa wirowa KGM.

Wirnik otwarty

Wirnik składa się z zakrzywionych łopatek ograniczonych jedną płaszczyzną, zwaną tarczą tylną. Wirnik otwarty służy do pompowania cieczy zanieczyszczonych. Dobrym przykładem jest pompa wirowa KOP.

Zobacz więcej