napęd pneumatyczny KDP

Kurek kulowy kołnierzowy typ KDP DN 15-250

Sterowanie elektryczne realizowane jest przy pomocy siłowników jednoobrotowych <90° w systemie pracy zamknij lub otwórz.