Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Nas podaj swój adres poczty elektronicznej:
Oferujemy usługi gumowania rurociągów, gumowania zbiorników, wanien galwanicznych, elementów pomp i armatury, gumowania wałów i rolek, kół, mieszadeł, separatorów, wentylatorów, cyklonów itp. Zapraszamy do współpracy.
Dostępne strony:

Pompy jednośrubowe

20 PSR, 20 PSR 2, 32 PSR, 32 PSR 2
40 PSR, 40 PSR 2, 50 PSR, 50 PSR 2, 62 PSR, 80 PSR

rysunek pompy

zobacz agregaty pomp
zobacz agregaty pomp z motoreduktorem

maksymalna wielkość części stałych zawartych w medium dla pomp:

  • 16 PSR - około 3 mm
  • 20 PSR, 20 PSR 2 - około 5 mm
  • 32 PSR, 32 PSR 2 - około 12 mm
  • 40 PSR, 40 PSR 2 - około 14 mm
  • 50 PSR, 50PSR 2 - około 18mm
  • 62 PSR - około 22 mm
  • 80 PSR - około 28 mm
pompa może być wyposażona w krócieć przedni prosty (wykonanie standardowe) lub kątowy, oprócz 20 PSR, 20 PSR 2 (wykonanie specjalne)


TOFAMA S.A.
87-100 Toruń
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65

NIP 879-017-09-00, REGON 870305792

Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
aktualizacja: 2012 04 20
Numer w rejestrze KRS: 0000058346
Kapitał zakładowy 1.930.826,67 zł
Kapitał wpłacony 1.930.826,67 zł
tel. 0-56/619 5201
fax 0-56/619 5431
e-mail: sekretariat@tofama.eu


Projekt i wykonanie
CenterNET S.A.