Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Nas podaj swój adres poczty elektronicznej:
Oferujemy usługi gumowania rurociągów, gumowania zbiorników, wanien galwanicznych, elementów pomp i armatury, gumowania wałów i rolek, kół, mieszadeł, separatorów, wentylatorów, cyklonów itp. Zapraszamy do współpracy.
Uwaga: W celu umożliwienia Państwu identyfikacji oryginalnych wyrobów TOFAMA S.A. oraz zapewnienia, że oferowany Państwu towar jest fabrycznie nowy i autentyczny, a tym samym spełnia wszelkie wymogi jakościowe, przypominamy, że każdy oryginalny wyrób TOFAMA S.A. posiada dokument oznaczony jako świadectwo odbioru 3.1. Dokument ten musi mieć formę oryginału. Ewentualne oferowanie Państwu wyrobów TOFAMA S.A. bez świadectwa odbioru 3.1 lub wraz ze świadectwem odbioru 3.1 w formie kopii, kserokopii, itp.formy reprodukcji może wskazywać, że towar nie pochodzi z TOFAMA S.A. lub nie spełnia wymogów jakościowych.WITAMY NA STRONACH POLSKIEGO PRODUCENTA


POMP

ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ

APARATURYDOŚWIADCZENIE       NIEZAWODNOŚĆ        BEZPIECZEŃSTWO

TOFAMA S.A. jest jednym z największych w kraju producentów pomp wirowych i śrubowych, armatury przemysłowej i aparatury metalowej przeznaczonych głównie dla przemysłu chemicznego i spożywczego oraz jest liderem na rynku krajowym w zakresie produkcji pomp śrubowych .

TOFAMA SA została założona przez inż. Jana Brodę w 1920 roku.

 

Spółka nasza oferuje następujące urządzenia oraz usługi:

 • pompy wirowe chemoodporne poziome,
 • pompy chemiczne do cieczy agresywnych chemicznie( pompy chemiczne),
 • pompy do kwasów i ługów,
 • pompy wirowe kwasoodporne pionowe (pompy zanurzeniowe),
 • pompy z płaszczem grzewczym do mediów zastygających,
 • wyporowe pompy śrubowe,
 • pompy spożywcze z systemem mycia CIP,
 • pompy beczkowe,
 • pompy przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem,
 • pompy do kwasów i ługów,
 • chemoodporną armaturę przemysłową,
 • kurki kulowe kwasoodporne,
 • zawory membranowe,
 • zawory przeponowe,
 • zasuwy do wody pitnej oraz ścieków (z klinem wygumowanym),
 • obudowy do zasuw,
 • zbiorniki metalowe ciśnieniowe i bezciśnieniowe (kwasoodporne, aluminiowe, z stali węglowej),
 • zbiorniki wygumowane,
 • mieszadła szybkoobrotowe,
 • mieszadła wolnoobrotowe,
 • mieszalniki do materiałów sypkich i ciekłych,
 • granulatory,
 • paletopojemniki DPPL do mediów agresywnych chemicznie,
 • konstrukcje stalowe,
 • przenośniki ślimakowe,
 • jednostkowe aparaty i reaktory do przemysłu,
 • gumowanie - gumujemy rurociągi, zbiorniki, wanny galwaniczne, elementy pomp i armatury, aparaturę, wały, koła, mieszadła, separatory, wentylatory, cyklony,
 • pokrywamy urządzenia wykładzinami antykorozyjnymi i chemoodpornymi na bazie kauczuków,
 • wykonujemy wyroby gumowe na prasach wulkanizacyjnych,
 • wykonujemy okładziny (gumowanie) bębnów napędowych,


Ponadto wykonujemy:

 • cięcie blach na gilotynach - grubość 1-14, 1-3000
 • cięcie tlenem blach do grubości 150
 • cięcie plazmą blach do grubości 80
 • wykonujemy cięcie plazmą CNC (numeryczną),
 • zwijanie blach - grubość 1-25, L-2000 mm
 • zwijanie kształtowników i rur - średnica zwijania powyżej 1000
 • spawanie w osłonie CO2, argonu i elektrodami otulonymi (spawacze z uprawnieniami dozoru technicznego)
 • ostrzenie narzędzi skrawających
 • wyważanie dynamiczne - fi max 500x800, waga do 30 kg
 • piaskowanie - fi max 4000x11000
 • nanoszenie powłok malarskich
 • obróbka cieplna L-1100, waga do 15 kg
 • obróbkę mechaniczną

Na naszych stronach znajdują się szczegółowe
informacje o naszych produktach.


Główne obszary sprzedaży

Głównymi krajowymi odbiorcami wyrobów TOFAMA SA są zakłady przemysłu chemicznego, przetwórstwa spożywczego, energetycznego i wydobywczego, petrochemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, węglowego i wydobywczego, hutniczego, elektromaszynowego, energetycznego, papierniczego, stoczniowego, spożywczego (cukrownie, mleczarnie, zakłady przetwórstwa owocowo- warzywnego, zakłady przemysłu tłuszczowego, browary ) oraz gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków, zakłady wodociągów i kanalizacji . Dużą częścią produkcji stanowi eksport do takich krajów jak Rosja, Czechy, Niemcy, Austria, Litwa, Egipt, Wietnam, Belgia, Dania i inne.

TOFAMA S.A.
87-100 Toruń
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65

NIP 879-017-09-00, REGON 870305792

Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
aktualizacja: 2012 04 20
Numer w rejestrze KRS: 0000058346
Kapitał zakładowy 1.930.826,67 zł
Kapitał wpłacony 1.930.826,67 zł
tel. 0-56/619 5201
fax 0-56/619 5431
e-mail: sekretariat@tofama.eu


Projekt i wykonanie
CenterNET S.A.