Mieszalniki

Mieszalniki

Mieszalniki stożkowo-ślimakowe MS0,5 i MS1, MS-21, MS-41

Mieszalniki typu MS przeznaczone są do szybkiego i dokładnego wymieszania kilku składników w postaci ciał stałych, sypkich w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Stosowane są w przemysłach: budowlanym, farmaceutycznym, barwnikarskim, spożywczym i innych. Mieszalniki nie są przystosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.
Opis techniczny
Mieszalniki MS składają się z pionowego stożkowego płaszcza, wewnątrz którego znajduje się mieszadło ślimakowe wykonujące ruch obrotowy wokół własnej i osi pojemnika. Taki ruch umożliwia dokładne wymieszanie składników w całej przestrzeni pojemnika. Płaszcz jest zamknięty od góry pokrywą, na której znajduje się napęd mieszadła ślimakowego oraz dwa włazy. W dolnej części stożkowego płaszcza znajduje się urządzenie zsypowe oraz łożyskowanie dolne mieszadła ślimakowego. Mieszalnik napełnia się poprzez włazy znajdujące się w pokrywie z zachowaniem dodatkowo warunku maksymalnego napełnienia do krawędzi górnego pióra, do opróżnienia służy urządzenie zsypowe. Napęd mieszadła składa się z dwóch silników elektrycznych i przekładni (mieszalniki MS-21 i MS-41 posiadają jeden silnik elektryczny).

Zobacz więcej