Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Nas podaj swój adres poczty elektronicznej:
Oferujemy usługi gumowania rurociągów, gumowania zbiorników, wanien galwanicznych, elementów pomp i armatury, gumowania wałów i rolek, kół, mieszadeł, separatorów, wentylatorów, cyklonów itp. Zapraszamy do współpracy.
Dostępne strony:
Pompa GTPM
Masa zespołu pompy - 379 kg

TOFAMA S.A.
87-100 Toruń
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65

NIP 879-017-09-00, REGON 870305792

Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
aktualizacja: 2012 04 20
Numer w rejestrze KRS: 0000058346
Kapitał zakładowy 1.930.826,67 zł
Kapitał wpłacony 1.930.826,67 zł
tel. 0-56/619 5201
fax 0-56/619 5431
e-mail: sekretariat@tofama.eu


Projekt i wykonanie
CenterNET S.A.